Werkwijze


Op dit moment is er een cliĆ«nten-stop voor de praktijk. 

Aanmelding 

Wanneer u overweegt om bij de praktijk behandeling te starten, kunt u zich via de pagina Contact per email of telefoon aanmelden. Ik neem binnen 2 werkdagen contact met u op. Voorafgaand aan het intakegesprek, kunt u zich met een geldige verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist bij mij inschrijven. U ontvangt uitgebreide informatie over praktische zaken en bepalingen die van toepassing zijn op behandeling in de Basis en Specialistische GGZ.

Intake

Tijdens de intake zullen we nader kennismaken en de klachten en problemen die u ervaart, in kaart brengen. Soms zal er een aanvullend gesprek en onderzoek met vragenlijsten nodig zijn om duidelijk te krijgen wat er speelt. Wanneer onverhoopt blijkt, dat ik u niet de optimale behandeling kan bieden, zal ik u altijd in overleg met u en uw verwijzer, doorverwijzen.
Vervolgens stel ik samen met u het behandelplan op met daarin duidelijke behandeldoelen  en op welke manier hieraan zal worden gewerkt.

Behandeling

Tijdens de behandeling werkt u samen met mij aan het behalen van uw behandeldoelen. Naast de behandelgesprekken, word ook gebruik gemaakt van e-health, zodat u tussen de sessies ook in een online omgeving verder kunt werken aan het verminderen van de klachten en het veranderen van patronen. 

Afsluiting

In de afsluitfase zullen we terugkijken op de behandeling, en wordt een plan gemaakt voor de toekomst en een eventuele terugkeer van klachten. De behandeling zullen we ook evalueren. 

Privacy & Communicatie naar derden

Tijdens het behandeltraject wordt een persoonlijk dossier aangelegd met uw persoonsgegevens, het behandelplan en werkaantekeningen over de voortgang van uw behandeling. Eventuele correspondentie wordt ook in uw dossier bewaard. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt het dossier gesloten en blijft het 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. U heeft het recht uw dossier in te zien. Na inschrijving krijgt u toegang tot een beveiligde omgeving waar u uw dossier kunt inzien. Naast het recht op inzage heeft u het recht feitelijke informatie te corrigeren of verwijderen.