Registratie

Ik ben geregistreerd in het BIG-register:
Klinisch psycholoog: 19916867225
Psychotherapeut: 19916867216

Tevens beschik ik over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Deze ontvangt u voorafgaand aan de intake.

Lidmaatschappen

Verder ben ik lid van de NVGZP, de beroepsvereniging voor Gezondheidszorgpsychologen en haar specialismen. Zie www.nvgzp.nl

Daarnaast ben ik lid van de volgende vakverenigingen:
Vereniging EMDR Nederland (VEN) www.emdr.nl
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCT) www.vgct.nl
Vereniging EFT Nederland www.eft.nl
Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie www.nvneuropsy.nl