Kosten & Vergoeding

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Voor zowel behandeling in de Basis als de Specialistische GGZ heb ik contracten met alle verzekeraars. Dit betekent dat uw behandeling voor volledig vergoed wordt indien er sprake is van een diagnose volgens de DSM-5, zoals bepaald door de NZA en de verzekeraars. Enkele diagnoses zijn uitgesloten van vergoeding, zoals een specifieke fobie, aanpassingsstoornissen, etc. 
Vergoeding voor de GGZ vallen onder het Eigen Risico. In 2018 en 2019 is het wettelijke Eigen Risico vastgesteld op E 385,- euro.

Niet-vergoede Zorg & Zelfbetalers

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, of wanneer u besluit de behandeling zelf te betalen, hanteer ik tarieven gebaseerd op de maximum tarieven die zijn opgesteld door de NZA. Indien u hierin ge├»nteresseerd bent, kunt u deze bij mij opvragen. 

Afspraak annuleren & No-show

Te laat afgezegde afspraken, d.w.z. uiterlijk 24 uur van te voren, of niet afgezegde afspraken, worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt een tarief van 50,- Euro gehanteerd. Dit wordt niet vergoed door de verzekeraar. U krijgt hiervoor een factuur.